WCF Nordic Etiska regler - Nordic Cat Clubs of WCF

Nordic Cat Clubs
WCF-föreningarna i Norden
of
WCF
Till innehåll

Huvudmeny:

Om WCF
WCF Nordic:s etiska regler för uppfödare
Generella regler för katthållning och uppfödning

Eftersom varje land har egna lagar kring djurhållning, kan vi endast ange några generella riktlinjer att följas av medlemsorganisationer.

  • De kattägare och kattuppfödare, som är medlemmar i WCF-klubbar, måste följa de lagar och regler för katthållning som gäller i respektive land

  • Det innebär adekvat utfodring, skötsel och hälsovård. Katter som visar tecken på sjukdom måste omedelbart tas till veterinär. Detta är att betrakta som minimikrav!

Det är varje medlemsklubbs skyldighet att förse sina medlemmar med noggranna regler för uppfödning och katthållning som gäller i respektive land.
Följande regler måste dock ingå:
 
  • En honkatt får föda högst 3 (tre) kullar per 2 (två) år med minst 3 (tre) månaders mellanrum.

  • Kattungar får inte lämna mamman och syskonen före 12 (tolv) veckors ålder. Då måste ungen vara avvand, avmaskad, om behov finnes (gäller WCF i Norden), och försedd med nödvändiga vaccinationer. Chipmärkning rekommenderas å det varmaste.

  • Kattungar uppfödda hos en WCF-medlem måste registreras och får inte levereras utan stamtavla.

  • Vid leverans skall kattungen åtföljas av ett kontrakt. Med kontraktet ska uppfödaren informera den nya ägaren om kattungens olika behov. Uppfödaren ska vara till stöd och hjälp för den nya ägaren.
 

 
Copyright Nordic Cat Clubs of WCF 2010
Webbmaster
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny