Utställning av katt - Nordic Cat Clubs of WCF

Nordic Cat Clubs
WCF-föreningarna i Norden
of
WCF
Till innehåll

Huvudmeny:

Utställning
Att ställa ut katt

En kattutställning är en skönhetstävling som går ut på att bedöma katter utifrån de rasstandard som arbetats fram under lång tid. Det är ett utmärkt sätt för uppfödare att få reda på huruvida katten är lämpad för avel eller inte. Vill du i förväg läsa vad standarden säger om just din katt, kan du gå till http://www.wcf-online.de/ och klicka dig vidare till standard och därifrån till hårlaget som din katt tillhör.

Kattutställningarna är ett sätt att sprida kunskap om katten som sällskapsdjur och om katthållning. Samt att visa upp olika raser för besökarna. Dessutom är det ett mycket bra tillfälle för kattägare att träffa andra med samma intresse och dela kunskap och erfarenheter med varandra.

Vilka katter får ställas ut?
Alla katter, vars ägare är medlem i någon av de nordiska WCF-föreningarna eller annan etablerad kattorganisation (FIFe, CFA, TICA osv) får ställa ut på en utställning arrangerad av en nordisk WCF-förening.

Raskatter
Raskatter som ställs ut måste vara minst 10 veckor gamla och stambokförda i någon av de Nordiska WCF-föreningarna eller annan etablerad kattorganisation för att få ställas ut.

Se avsnitt 3.1.1 i Utställnings­reglementet.

Européer
Européer som ställs ut utan stamtavla får ställas ut i novisklass för att ev. godkännas som raskatt.

Se Utställnings­reglementet för klass 17 vad som gäller.

Huskatter
Katter som inte kan få stamtavla, får ställas ut från det att den fyllt 3 månader och om den har ett huskattbevis som bekräftar kattens identitet 
(3.1.2 i Utställlningsreglementet).

Huskatter som är 10 månader eller äldre måste vara kastrerade, vilket gäller både honor och hanar (3.3.2 i Utställningsreglementet).
Kastreringsintyget, antingen inskrivet i huskattbeviset eller ett separat sådant, skall visas upp vid veterinärbesiktningen på utställningen. Huskattbeviset kan du beställa med hjälp av blanketten på hemsidorna.

Vaccination
Alla katter som ställs ut måste vara vaccinerade mot kattpest. En ovaccinerad katt kommer inte in på utställningar. Vaccination måste göras med två (2) års mellanrum så länge katten ställs ut, och den får inte vara äldre än två (2) år. Den första vaccinationen måste göras senast 2 veckor före utställningen (5:2 i Utställningsreglementet).

Inbjudan
Under Utställning, Kommande utställningar finns en tabell, som innehåller datum och inbjudningar till alla WCF-föreningars utställningar. Den kan laddas hem därifrån.

När du skrivit ut inbjudan, läs igenom den och lägg de olika tidpunkterna för anmälningstid, sista betalningsdag mm på minnet. 
Om du är osäker och funderar över något, kontakta föreningens sekreterare/utställningssekreterare för att få hjälp och råd.
Du får vanligtvis ingen bekräftelse på att du kommit med, men undantag kan förekomma. Om du har anmält dig i tid kommer du alltid med. Skulle något oförutsett inträffa hör vi av oss.

Anmälan
till utställning görs genom att fylla i en anmälningsblankett. Den finns att hämta under Blanketter. Alla, oavsett vilken klubb man tillhör, ska använda samma blankett (se 2.3.1 i Utställnings­reglementet). Blanketten kan fyllas i på datorn - de grå fälten - och därefter skrivas ut. Eller också skriver man ut pdf-blanketten och fyller i för hand.

Blanketten, stående A4, består av två delar. I den övre halvan ska man fylla i alla uppgifter om katten; bl a namnet som står i stamtavlan, födelsedatum, kön, reg.nr, vaccinationsdatum, när den senast ställdes ut, om den vill dela bur med annan katt, uppfödare, ägare osv.

De nordiska WCF-föreningarna har två olika storlekar på sina burar. Du måste alltså välja mellan enkel- och dubbelbur.

På den nedre halvan ska man fylla i vilken klass katten ska ställas ut i, hur många certifikat en vuxen katt tagit i den aktuella klassen samt för vilka domare. Till höger på den nedre delen finns möjlighet att bl a kryssa i om katten ska gå i avel eller är till salu. Sådana uppgifter skrivs in i katalogen.

Anmälningsblanketten ska skrivas under och därefter skickas till den egna föreningens utställnings­sekreterare eller annan funktionär, före angivet datum om inget annat anges. Den kan även skickas via mail, och då är det din emailadress som räknas som din underskrift

Anmälningsavgiften – Avanmälan
Anmälningsavgiften står på inbjudan, likaså datum för när avgiften senast skall vara arrangerande förening tillhanda samt postgironumret som avgiften ska betalas in på.
Skriv också de anmälda katternas namn på inbetalningskortet samt vilka dagar anmälan avser.

Om du får förhinder, eller om du eller katten blir sjuk och du inte kan delta i utställningen måste du göra en avanmälan till arrangerande klubb.
Vid sjukdomsfall efter sista avanmälningsdatum ska du se till att få sjukintyg, (gäller både dig själv och din katt), som du sedan skickar till arrangören senast 10 dagar efter avslutad utställning.

Om du varken åker till utställningen eller avanmäler dig före sista avanmälningsdatum måste du ändå betala anmälningsavgiften (4.1.8 i Utställningsreglementet).

Övernattning
Namn och telefonnummer till övernattningsställen brukar stå på inbjudan. Tala alltid om att du kommer att ha katt med dig när du bokar.

Kom-ihåg-lista
förslag på bra-att-ha-med-sig-till-utställningen-grejor:

- Katten som ska ställas ut
- Stamboken och/eller Huskattbeviset
- Vaccinationsintyget / Kastreringsintyget
- Kvitto på att du betalat anmälningsavgiften
- Ev bekräftelse
- Burklädsel

- Matta, toalåda (inte allt för stor)
- Mat, matskål, vattenskål
- Borstar, kammar
- Tops, plastpåse, hushållspapper
- Sand (finns oftast i utställningshallen, kolla inbjudan vad som står där)

Storlek på våra burar:

Enkelburen är 60 x 80 x 60 cm
Dubbelburen är 60 x 120 x 60 cm.

Tänk på att
Vissa klubbar ställer upp burarna i enkla rader, så att utställarna har en egen gång på samma sida som burens dörr, och besökarna kan gå på den andra sidan. Sidan mot besökarna får inte täckas. Andra placerar burarna i dubbla rader. 

Den enklaste lösningen på burskynket är, att göra den av två delar, som två sidogardiner. Då kan den användas oavsett hur burarna ställs upp.

I alla utställningsärenden kontakta den person som du skickade din anmälan till.
 
Copyright Nordic Cat Clubs of WCF 2010
Webbmaster
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny