Hur en utställning går till - Nordic Cat Clubs of WCF

Nordic Cat Clubs
WCF-föreningarna i Norden
of
WCF
Till innehåll

Huvudmeny:

Utställning
Hur det går till på en Utställning


Den vanligaste formen av utställning är dubbelutställning. Det betyder, att katten kan ställas ut på två separata utställningar under en helg. Den som vill, kan med andra ord få två certifikat under en och samma utställningshelg. På en dubbelutställning arrangerad av en förening som är ansluten till WCF-nordic har du möjlighet att välja om du vill ställa ut endast på lördag, endast söndag eller både på lördag och söndag. Valet gör du vid anmälan.

Lördag
Dagen börjar med veterinärbesiktning och incheckning. Kom i god tid, så slipper du köa! Ingen katt får komma in i utställningslokalen utan att först ha besiktats av veterinären. Tiden för besiktningen står på inbjudan.

Veterinären kontrollerar kattens ögon, öron, päls och allmäntillstånd. Vaccinations- och andra intyg kontrolleras av en assistent. OBS! Katten kan inte bli vaccinerad vid detta tillfälle. Om du ställer ut huskatt, skall du visa upp huskattbeviset, vaccinationsintyget och intyget på att katten är kastrerad om den är äldre än 10 månader.
När veterinärbesiktningen är klar, är det dags för incheckning. Ange namn och klubbtillhörighet. Då får du en utställningskatalog. I den hittar du numret din katts bur. Gå till buren, gör i ordning den, ge katten en sista finputsning och stoppa in den i sin bur.

På en WCF-utställning får du också en nummerlapp med din katts tävlingsnummer. Den här ska du bära på dig hela helgen.
Bedömningarna sker i möjligaste mån i den ordning som katterna står i katalogen. Antingen hämtas din katt av en assistent eller också uppmanas du att själv gå fram med den till domarbordet. Där tas katten omhand av en assistent, även om det ibland händer att du själv får visa upp den för domaren. När katten är färdigbedömd, går du tillbaka med den till buren.

På utställningen delas bedömningssedlarna ut "bakvänt". WCF lämnar ut bedömnings­sedeln när en katt har tävlat klart. De läggs på ett bord, där man själv får hämta den. En katt som går vidare till andra tävlingar (BIV, BIR och DB) får vänta på sin bedömningssedel. Katterna som går till panel, får vänta på sina bedömningar tills de blivit utslagna. Vinnande katter får sina bedömningar sist.

OBS! Kokarder till de katter som tagit sin titel och som blivit DB (= Domarens Bästa) delas ut vart efter resultaten blivit tillgängliga.

Panelen och prisutdelningen är de sista som sker. Därefter får utställarna antingen åka hem eller också ta sig till övernattningsstället för att sedan återkomma nästa dag till utställningslokalen.

OBS! Arrangören ansvarar ej för kvarlämnade grejor.

Söndag
Innan utställningen stänger på lördagen meddelar arrangören när man måste vara på plats på söndag. Den som checkade in på lördagen behöver inte visa upp sina katter en gång till.
På söndagen sker bedömningarna på samma sätt som på lördagen, d v s grundbedömning, uttagning av BIV och BIR samt bästauttagningarna och till sist även prisutdelningen.

Stängningstiden för en utställning står på inbjudan. Senast en timme efter det angivna klockslaget måste utställningen vara slut. Om så inte skulle ske, har du rätt att lämna utställningslokalen med din katt och dina pinaler, om inget annat meddelas från arrangörens sida.

Se paragraf 4:9 i Utställningsreglementet.

Om du däremot lämnar lokalen före utsatt tid, utan att ha fått dispens, fråntas katten sina priser och både du och katten beläggs med utställningsförbud de nästkommande 6 utställningarna. Se Utställningsreglementet § 4:16.

Vill du veta mer - kontakta sekreteraren eller den person som du skickade din anmälan till. Eller skicka ett mail till: utstall@wcfnordic.se 
 
Copyright Nordic Cat Clubs of WCF 2010
Webbmaster
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny